Steeds open op zondag van 14u – 18u

Project Aartsbisschoppelijk Paleis Mechelen