Steeds open op zondag van 14u – 18u.

Project Aartsbisschoppelijk Paleis Mechelen